<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์>>  
 
    

 
 


 
 
 
 
 
 
 

รางวัล “ หนึ่งแสนครูดี” พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 จากคุรุสภา

 

อบรมแต่งเตรียมความพร้อมก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ
23-27 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมเวล  นครปฐม

 
 

อบรมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
7-8 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมไอซ์โฮเทล  ขอนแก่น

 
 
 

อบรมการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
11 กันยายน 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

 
 
 

อบรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องเรียนทดลองวิทย์”
 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
21– 24 ตุลาคม  2556

 
 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การทดสอบหากรดออกซาลิกของพืชในท้องถิ่น” (ทานผักอย่างไร...? ปลอดภัยจากออกซาเลต)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  1.เด็กหญิงณิชนันท์ ยันต์ชมพู , 2. เด็กหญิงรังสิมา ทักสูงเนิน , 3.เด็กหญิงสุพิชญา ฉัตรพัฒนศิริ
รางวัลชนะเลิศ ระดับคุณภาพเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  วันที่ 14 ตุลาคม 2557

 
 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง "ไม้ไอศกรีมโมเดลคณิตคิดลดขยะ"
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 งานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

 
 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์   เรื่อง "การเปรียบเทียบการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของใบพืชบางชนิด"
นักเรียนที่จัดทำโครงงาน 1.เด็กหญิงณิชนันท์  ยันต์ชมพู , 2.เด็กหญิงสุพิชญา  ฉัตรพัฒนศิริ

 
 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์   “เรื่อง มหัศจรรย์วิตามินซี”
นักเรียนที่จัดทำโครงงาน  1.เด็กหญิงสุปรียา   สมแสง , 2.เด็กหญิงจุฬามณี  สุริยะภูมิ    

 
 

ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์–SCG
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 1.เด็กหญิงกนิษฐา ศรีผักหอม , 2.เด็กหญิงสุพิชญา  ฉัตรพัฒนศิริ
ได้ผ่านเข้ารอบการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์–SCG ระดับประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ กิจกรรมนักเคมีรุ่นเยาว์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2557  ปีการศึกษา 2557

 
 
 
AmazingCounters.com

<<< สถิติการเข้าชม  เว็บไซต์ >>>